Rasvanerotin


RASVANEROTUSKAIVO

Rasvanerotin

D1- määräyskokoelman mukaan jätevesi ei saa sisältää vahingollisia aineita, joista on haittaa kiinteistön jätevesijärjestelmän tai vesihuoltolaitoksen toiminnalle. Niin sanotusta tavanomaisesta jätevedestä poikkeava jätevesi on käsiteltävä erotin- ja käsittelylaittein ennen jäteveden johtamista kiinteistön muuhun viemäriin.

Tällainen erottimia edellyttävä jätevesi sisältää mm. hiekkaa, lietettä, rasvaa, bensiiniä tai öljyä.

Rasvanerottimien on oltava helposti huollettavissa ja tyhjennettävissä, ja niiden on oltava toimintavarmoja. Rasvanerottimissa on myös oltava varastotilan täyttymisestä ilmaiseva
hälytinautomatiikka.

Huoltosopimus rasvanerotuskaivolle?

Rasvanerotin tulisi tyhjentää ja huoltaa aina säännöllisesti, jotta se toimii oikein. Kaivon säännöllinen huoltaminen voi usein ”unohtua”.

Suomen Viemärihuolto tarjoaa rasvakaivon huoltosopimusta. Kaivon tyhjennysväli sovitaan etukäteen ja näin ollen asiakkaan ei tarvitse erikseen muistaa tilata kaivon tyhjennystä.

Kysy lisää,

Paavo Louhe
0400 327 701

Suomen Viemärihuolto Oy

KAUTTAMME AMMATTITAIDOLLA

Viemärin kuvaus ja dokumentointi

Viemärin avauksen tilaajalle lisäpalveluna viemärin kuvaus ja dokumentointi.

Salaojien huuhtelu ja kuvaus

Salaojien ja viemäriverkoston kuntotarkastus luotettavasti meiltä! Lisäpalveluna myös salaojien painehuuhtelu ja salaojakaivojen etsiminen sekä esiinkaivaminen.

Viemärin ohipumppaus

Ohipumppauksessa viemäreiden kautta kulkeva viemärivesi johdetaan väliaikaisesti muualle. Näin varmistetaan kohteen häiriintymätön väliaikainen toiminta.  Ohipumppaus on  yleensä tarpeen saneeraus ja korjaustoiminnan yhteydessä.

Viemärin sulatus

Jäätyneiden viemäreiden sulatukset ovat syytä jättää ammattilaisille. Sulatus vaatii oikeat laitteet ja ammattitaidon, sillä varomattomuus ja väärät keinot viemärien sulatuksessa saattavat aiheuttaa lisävahinkoja.

Viemärin huuhtelu ja kuvaus

Viemärit ovat hyvä huuhdella tasaisin väliajoin, jotta esimerkiksi keittiön lavuaarilta ja astianpesukoneelta poistuva likainen ja rasvainen jätevesi tai kylpyhuoneen viemäreihin kertyneet hiukset ja pesuaineet eivät tuki viemäristöä. Huuhtelun jälkeen viemärilinjan toimivuus paranee.

Pumppaamoiden huolto

Pumppaamot on hyvä tarkistaa, puhdistaa ja huoltaa säännöllisesti häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi.

Sadevesiviemäreiden huuhtelu ja kuvaus

Vuosittainen sadevesiviemäreiden huuhtelu estää tukosten kehittymisen.

Lokakaivojen tyhjennykset

Kaivojen säännöllinen tyhjennys pitää viemärijärjestelmän kunnossa.

Pohjaviemäreiden hionta

Teemme valurautaviemäreiden hiontoja niin yksityisille kuin sukitusyrityksillekin. Vesimoottorilla toimivan huuhteluauton letkun päähän kiinnitettävä rassi jyrsii ja huuhtelee viemärin samanaikaisesti.

Viemärin paikantaminen

Joskus viemäreiden sijainnit eivät ole tarkalleen tiedossa, vaikka käytössä olisikin suuntaa antavat pohja viemäriverkostosta. Paikannamme viemärit paikannuslaitteen ja viemärikameran avulla.

Hiekan- ja öljynerotuskaivojen sekä rasvakaivojen tyhjennykset

Kuulumme jätehuoltorekisterin piiriin ja huolehdimme hiekan- ja öljynerotuskaivojen sekä rasvajätteiden asianmukaisen tyhjennyksen ja poisviennin.