TOIMINTATAPAMME


TOIMINTATAPAMME

Arvot

Arvot ohjaavat toimintaamme

Luotettava, laadukas
Vahva,  vastuullinen
Innokas, itsenäinen
Sinnikäs, sisukas

Ydin- ja tukiprosessien kehittäminen

Parannamme toimintaamme ydin- ja tukiprosesseja kehittämällä.

Vastuullisuus

Pyrimme vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme, noudatamme ja täyttämme toimintaa koskevat lainsäädännön vaatimukset

Toiminnan kehittäminen

Tuemme ja edellytämme koko henkilöstön osallistumista toiminnan kehittämiseen

Henkilöstö

Saavuttaaksemme tavoitteemme, panostamme henkilöstön ja kumppaneiden osaamiseen sekä menetelmien kehittämiseen

Tavoitteet

Seuraamme ja mittaamme tavoitteisiin pääsemistä ja viestimme niistä aktiivisesti

Pyrimme vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme, noudatamme ja täytämme toimintaa koskevat lainsäädännön vaatimukset

Asiakkaat

Tunnistamme asiakkaidemme vaatimukset , viestimme ne henkilöstölle ja alihankkijoille sekä varmistamme, että ne täyttyvät toiminnassamme.

Ympäristö

Huomioimme ympäristönäkökulmat kaikessa toiminnassamme ja minimoimme ympäristövaikutukset, joihin voimme vaikuttaa