Lokakaivon tyhjennys

Tyhjennämme lokakaivot, umpikaivot ja sakokaivot huolellisesti ja ammattitaidolla. Tyhjennysvälin voi sopia asiakkaan tarpeen mukaan joko säännöllisesti tietyin väliajoin tai yksilöllisesti, riippuen kaivon täyttymisestä. Kaivon täyttyminen taas riippuu sen käyttöasteesta. Lokakaivon tyhjennysväli voi olla käyttöasteesta riippuen jopa viikoittain, kenties kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Säännöllinen tyhjennyssopimus on yleensä asiakkaalle edullisin vaihtoehto. Samalla poistuu huoli siitä, onko viemärijärjestelmä toiminnassa, sillä tarkistamme tyhjentäessämme kaivoa sen kunnon ja täyttymisasteen.

Suomen Viemäripalvelu Oy suorittaa myös pienpuhdistamojen tyhjennyksiä. Kysy kilpailukykyiset hintamme, kun pienpuhdistamon tai lokakaivon tyhjennys on ajankohtainen!

Kaivon tyhjentäminen

Kaivo tyhjennetään aina pohjaan saakka, ja sen yhteydessä kaivo pestään, jolloin seinämätkin puhdistuvat hyvin ja mahdolliset vauriot on helppo havaita. Säännöllinen huolto pitää kaivot erottimineen toimintakunnossa ja pidentää niiden käyttöikää.

Sakokaivo eli saostuskaivo

Saostuskaivot erottelevat jäteveden niin, että sen virratessa laitteen läpi kiinteämpi jäte jää kaivon pohjalle, kun taas vettä kevyemmät ainesosat kohoavat pintaan. Lopulta sakokaivoon kertyy vain kiinteää jätettä, sillä neste imeytetään maahan imeytyskentän avulla. Näin esikäsitellylle jätteelle riittää pidempi tyhjennysväli. Lain mukaan sakokaivo täytyy tyhjennyttää vähintään vuosittain, myös kesämökeillä. Tyhjennys on kuitenkin tehtävä riittävän usein, ettei liete yllä tukkimaan suodatinta. Tarkistamme aina kaivon kunnon tyhjennyksen yhteydessä, niin ikäviä yllätyksiä ei pääse sattumaan.

Umpikaivo

Umpikaivo on jäteveden umpisäiliö, johon johdetaan kaikki viemäristä tuleva jäte, tilanteesta riippuen käymälävesien lisäksi myös kaikki talouden jätevesi. Koska umpikaivosta ei johda purkuputkea ympäristöön, se on vain väliaikainen säilytysjärjestelmä, jota tulee tyhjentää säännöllisesti. Umpikaivon tyhjennysväli on tavallisesti sakokaivoa lyhyempi; ne tulee tyhjentää noin 2-4kk välein. Tyhjennysväliin vaikuttaa paljon käyttöaste, eli säiliön koko ja talouden kuluttaman veden määrä.

Pienpuhdistamo

Laite- eli pienpuhdistamo käsittelee jäteveden niin, että sen voi johtaa imeyttämällä maaperään. Tyypillisimmin puhdistamossa on biologinen suodatin tai se on aktiivilietepuhdistamo. Pienpuhdistamoa tulee huoltaa säännöllisesti, että mikrobit eivät tuhoudu. Myös kemikaalisäiliön säännöllinen täyttö kuuluu tehtäviin. On myös varottava, etteivät sakokaivot pääse täyttymään liiaksi niin, että lietettä voisi kulkeutua puhdistamoon. Viemäriin ei saa myöskään laskea kemikaaleja, jotka voisivat heikentää sen biologista toimintaprosessia.

Jaa tämä sivu: