Sadevesikaivon tyhjennys

Ennakoi sadevesikaivon tukkeutuminen. Kutsu meidät, kun sadevesikaivo ei vedä! Tilaa meiltä sadevesikaivon tyhjennys ja puhdistus, sekä sadevesilinjojen kuvaus.

On tyypillistä, että keväisin hiekoitushiekan poistamisen jälkeen kaupunkien sadevesikaivot tukkeutuvat hiekasta. Myös kaavoitetulla omakotitaloalueella sadevesikaivon tyhjennys tulee tarpeeseen, jos kaivo on päässyt täyttymään eikä vesi enää kulje sujuvasti. Seurauksena on tulvia, kun vesi nousee pihoille ja kaduille hankaloittaen kulkemista. Soita meille, kun tarvitset nopean ja luotettavan avun kaivojen tyhjennykseen!

Ennakoi ja estä sadevesikaivon tukkeutuminen

Ennen syksyn sateita on hyvä jo valmiiksi tyhjentää sadevesikaivot sinne kerääntyneestä hiekasta, ja tarkistaa samalla niin kaivojen kuin sadevesiviemäreidenkin tila. Julkisten alueiden hulevesi- ja sadevesikaivot ovat kuntien tai kaupunkien vastuualueella. Kiinteistön omistaja puolestaan on vastuussa siitä, että oman kiinteistön viemärit ovat toimintakunnossa. Viemäritukos voi aiheuttaa tulvien lisäksi läheisille rakennuksille kosteusvaurioita, jopa putkirikkojakin, joten niiden kanssa kannattaa olla tarkkana.

Sadevesikaivon tyhjennys

Hyvä kiinteistönhoito pitää sisällään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan kaivojen sujuva toiminta ympäri vuoden. Kun hiekoitushiekat lakaistaan keväällä pois lumien lähdettyä, säästetään samalla kaivon kuntoa. Säästö näkyy myös vuosittaisten puhdistus- ja tyhjennystöiden hinnassa.

Sadevesikaivon tulviminen

Sadevesikaivoihin kerääntyy helposti erilaista irtoroskaa. Lumien sulaessa keväällä sade- ja hulevesi kuljettaa sinne talven aikana kertynyttä hiekoitushiekkaa, puista ja kasveista irtoavaa ainesta ja pölyä. Sadevesikaivon kansi suodattaa suuremmat roskat, mutta hiekka ja pöly kulkeutuu kaivoon väistämättä. Kun sadevesikaivon sakkapesä täyttyy roskasta, ei vesi enää liiku ja nousee tulvaksi kaduille tai pihoille. Kaivojen säännöllinen puhdistus estää lietteen sakkautumisen putkien seinämiin ja vähentää tulvimisen vaaraa.

Sadevesikaivon tyhjennys

Sadevesikaivojen suositeltava tarkastusväli on noin neljän kuukauden välein. Kaivot kannattaa tyhjentää ja puhdistaa vähintään kerran vuodessa, tilanteesta ja paikasta riippuen useamminkin. Mikäli alueella hiekoitetaan paljon, ja kaivot täyttyvät keskivertoa tiheämpään, on hyvä huolehtia kaivon tyhjennyksestä riittävän usein, ettei tukoksia pääse syntymään. On suositeltavaa poistaa hiekoitushiekat kaduilta ja pihoilta, kun niitä ei enää tarvita. Niin kaivojen säiliöihin kertyy vähemmän ylimääräistä roskaa ja sadevesikaivon tyhjennysvälikin voi olla sen myötä harvempi.

Sadevesikaivon tyhjennys

Sadevesikaivon puhdistus

Suomen Viemärihuolto Oy tarkastaa, tyhjentää ja puhdistaa sadevesikaivot luotettavasti ja tehokkaasti. Tyhjennämme sadevesikaivon imuautollamme, poistamme kaivosta hiekan ja muun sinne kulkeutuneen aineksen, jonka jälkeen kaivo ja sakkapesä pestään puhtaaksi sinne kertyneestä lietteestä ja sakasta. Huolehdimme myös niiden vastuullisesta jatkokäsittelystä.

Joskus kuona-aines voi rapauttaa putkistoa. Tarkistamme aina sadevesikaivon kunnon huuhdellessamme sen puhtaaksi, jolloin ikäviä yllätyksiä ei pääse syntymään.

Sadevesikaivon tyhjennys- ja puhdistustöiden lisäksi suoritamme myös sadevesilinjojen kuvauksia, jos kaivon kunnosta on epäilyksiä tai mahdolliset vauriot halutaan kartoittaa. Kysy kilpailukykyisiä hintojamme!

Jaa tämä sivu: