Salaojien kuvaus

Kuvaamme salaojat, etsimme kadonneet salaojakaivot. Tilaa meiltä salaojien kuntotarkastus tai uuden salaojaverkoston käyttöönottotarkastus. Myös painehuuhtelua.

Pyydä salaojien kuvaus ja viemäriverkoston kuntotarkastus luotettavasti meiltä! Suomen Viemärihuolto Oy on erikoistunut putkien kuvauksiin ja viemärinkuvauskamerat kulkevatkin mukana jokaisen automme perusvarustuksessa. Tutkimme salaojien kunnon kuvaamalla huolellisesti läpi koko järjestelmän. Salaojien kuvaustallenne paljastaa, missä kunnossa verkosto on ja onko siinä mahdollisesti korjaamisen tai rassaamisen tarvetta. Mahdollisten ongelmien paikantaminen on sen myötä helppoa ja nämä voidaan korjata täsmällisesti ilman ylimääräistä vaivannäköä.

Lisäpalveluna tarjoamme myös salaojien painehuuhtelua ja meiltä hoituu myös salaojakaivojen etsiminen sekä esiin kaivaminen. Huuhtelun myötä salaojan toiminta on entistä sujuvampaa ja luotettavampaa. Toimintamme on asiakaslähtöistä; pyrimme aina siihen, että pystymme tekemään mahdollisimman paljon samalla käyntikerralla. Asiakkaamme voi luottaa saavansa vastinetta rahalleen. Tilaa salaojien kuvaus kauttamme, ja olet tyytyväinen tulokseen.

Salaojat kunnossa?

Salaojien tarkoitus on pitää talon perustukset kuivina ja terveinä. Toimivat salaojat ovat tärkeä osa rakennuksen pohjan hyvää kuntoa. Niinpä salaoja- ja sadevesiputket on hyvä tarkistaa aika ajoin, jotta voidaan varmistua siitä, että järjestelmä toimii oikein.

Moni kosteusongelma juontaa juurensa siitä, että salaojat ovat tukossa tai pintavesiä ei ole alun perinkään johdettu kulkemaan oikein rakennuksen ympärillä. Salaoja voi myös olla täyttynyt vedellä, jos perusvesipumppaamo ei toimi ja pidä vettä liikkeellä. Vanhemmissa rakennuksissa ei välttämättä ole salaojitusta lainkaan, tai se on väärällä korkeudella niin, ettei vesi kulje toivotulla tavalla. Kun kaadot ovat oikein ja kosteus johdetaan pois perustusten luota, se ei pääse nousemaan rakennukseen ja aiheuttamaan vahinkoa. Salaojien huolto on siis samalla koko kiinteistön huolenpitoa.

Myös nurmialueilla tai pelloilla putket voivat ajan kanssa haurastua ja reikiintyä sääolosuhteiden, puiden juurien ja muun kulutuksen seurauksena. Näin salaojaputket tukkeutuvat niihin valuvasta maa-aineksesta. On myös tavallista, että vuosien myötä tarkastuskaivot ovat kadonneet näkyvistä maan alle. Paikannuslaitteillamme pystymme löytämään piiloon jääneet kaivonkannet, saamme ne kaivetuksi esiin ja puhdistetuksi.

Huolehdimme kiinteistösi kunnosta

Hyvin varustelluista autoistamme löytyvät tarvittavat välineet myös rassaukseen ja yleensä myös mahdolliset juuret voidaan rassata pois salaojaputkistosta jo samalla käynnillä. Tavoitteemme on säästää asiakkaamme aikaa ja rahaa toimimalla tehokkaasti ja monipuolisesti; vaikka tulisimme paikalle yhden tehtävän puitteissa, samaan tuntihintaamme sisältyvät joustavasti muutkin tarvittavat toimenpiteet.

Salaojien kuntotarkastus

Salaojille olisi suositeltavaa suorittaa kuntotarkastus 5-10 vuoden välein. Toimiva salaojitus vaikuttaa suoraan kiinteistön kuntoon, johtaessaan vedet pois perustuksista ja estäessään rakenteita kostumasta. Kiinteistön elinkaari pitenee, kun kosteusvahingoilta ja rakenteiden haurastumiselta vältytään. Sokkelin rapautuminen voi olla merkki siitä, että vesi virtaa väärään suuntaan, ja myös mahdollisiin tummentumiin on kiinnitettävä huomiota. On hyvä tarkistaa, että salaojien laskut toimivat kuten kuuluukin, eivätkä ne ole päässeet tukkeutumaan.

Ennaltaehkäisy tulee usein edullisemmaksi kuin jälkikäteen tehtävät korjaukset. Salaojien kuvaus kannattaa pitkällä tähtäimellä; hyvä huolenpito antaa myös salaojajärjestelmälle lisää käyttöikää.

Suomen Viemärihuolto Oy suorittaa kuntotarkastukset kaikkiin kohteisiin ammattitaidolla. Tekemäämme kuntotarkastukseen kuuluu aina asianmukainen viemärinkuvaus, joka toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa.

Uusien salaojien käyttöönottotarkastus

Uuden kiinteistön käyttöönottotarkastus pitää sisällään myös salaojat, ne ovat tärkeä osa toimivaa kokonaisuutta. Kun tilaatte käyttöönottotarkastuksen meiltä, saatte luotettavan tiedon siitä, että kaikki toimii aivan kuten on tarkoituskin. Viemärinkuvauskameramme avulla tarkastamme uusien salaojaputkien puhtauden ja kunnon, ja varmistamme, että ne on asennettu asianmukaisella tapaa.

Paikallistamme myös salaojat ja salaojakaivot. Näin niiden todelliset paikat saadaan tallennettua dokumentteihin tulevaisuuden varalle.

Salaojien tarkastus vaiheittain

  1. Ensin salaojat kuvataan videolle. Putkistokamera paljastaa, onko salaojaputkissa rikkoutuneita kohtia, tukkeumia tai juurikasvustoa. Näin ongelmat voidaan paikantaa ja huolehtia täsmällisesti kuntoon.
  2. Salaojajärjestelmästä piirretään havainnekuva, josta voidaan nähdä salaojakaivojen sijaintipaikat. Järjestelmän kartoittaminen helpottaa suunnitelmien tekoa ja se tallennetaan alkuperäisten piirrosten tueksi.
  3. Salaojien kaadot tarkistetaan, että ne laskevat oikein, ja että niiden korkotasot ovat oikeassa suhteessa rakennuksen perustuksiin nähden.
  4. Tarkistetaan, kuinka sadevedet on ohjattu kulkemaan pois rakennusten luota.
  5. Tarkistetaan, onko pintavedet ohjattu pois rakennusten läheisyydestä, etteivät ne pääse vahingoittamaan perustuksia.
  6. Tarkistetaan, ovatko perustusten kosteuseristykset asianmukaisesti toteutetut.
  7. Teemme aina kirjallisen raportin, joka sisältää tarkastuksessa tehdyt havainnot ja mahdolliset ehdotukset tuleviin toimenpiteisiin, kuin myös yleiskuvan salaojajärjestelmästä.
  8. Toimitamme aina asiakkaalle kohteesta kuvatun videomateriaalin, joka sisältää raportin tehdyistä havainnoista.

Salaojien korjaaminen ja huoltaminen

Salaojien painehuuhtelu puhdistaa salaojaputkiston lietteestä ja roskista. Imu/paineautollamme pystymme huuhtelemaan salaojaputket huolellisesti ja tehokkaasti. Säännöllinen huoltotyö pidentää putkiston käyttöikää ja pitää putket hyvässä kunnossa.

Jos kuitenkin salaojaputki on vaurioitunut vaikkapa puiden juurien kasvaessa niiden sisään ja halkaistua putken, niitä pystyy korjaamaan myös paikallisesti.

Kutsu Suomen Viemärihuolto Oy, kun tarvitset ammattitaitoista toimijaa salaojaputkiston kuvaamiseen ja huoltoon. Meiltä löytyy tekniikka ja tietotaito tälläkin alalla.

Yhteistyökumppanimme kaivupalveluissa

Konsultoimme salaojaputkien korjauksia myös luotettaville yhteistyökumppaneillemme, milloin salaojaremontin yhteydessä tarvitaan kaivinkonetta. Voimme suositella näihin tehtäviin parhaita ammattilaisia, joiden työn laatuun voimme luottaa. Tapauskohtaisesti pyrimme itsekin auttamaan asiakasta aina, kun siihen on mahdollisuus.

Jaa tämä sivu: